Έκθεση ECOC 2018 - ίνα TTI

September 27, 2018
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Έκθεση ECOC 2018 - ίνα TTI

Παρακολουθημένη ECOC 2018 ίνα έκθεση TTI στη Ρώμη, Ιταλία

 

 

Ο θάλαμος TTI κανένας ήταν 230. Παρουσιάσαμε προϊόντα καυτός-πώλησής μας: καλώδια οπτικών ινών, σκοινιά μπαλωμάτων οπτικών ινών, λύσεις MPO/MTP, θραύστες PLC, λύσεις FTTH, κ.λπ.

 

Θάλαμος αριθ.: 230

Χρόνος: 24-26 του Σεπτεμβρίου, 2018

Θέση: Ρώμη, Ιταλία

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Έκθεση ECOC 2018 - ίνα TTI  0

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Έκθεση ECOC 2018 - ίνα TTI  1

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Έκθεση ECOC 2018 - ίνα TTI  2