Έκθεση ECOC 2017 - ίνα TTI

August 30, 2017
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Έκθεση ECOC 2017 - ίνα TTI

Παρακολουθημένη ECOC 2017 ίνα έκθεση TTI στο Γκέτεμπουργκ, Σουηδία

 

 

Ο θάλαμος TTI κανένας ήταν 230. Παρουσιάσαμε προϊόντα καυτός-πώλησής μας: καλώδια οπτικών ινών, σκοινιά μπαλωμάτων οπτικών ινών, λύσεις MPO/MTP, θραύστες PLC, λύσεις FTTH, κ.λπ.

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Έκθεση ECOC 2017 - ίνα TTI  0

 

 

 

 

 

Θάλαμος αριθ.: 425

Χρόνος: 18-20 του Σεπτεμβρίου, 2017

Θέση: Γκέτεμπουργκ, Σουηδία